Нотариални такси

Изчислете нотариални, общински и дължими при вписване на покупко-продажба такси.
Данък сгради
Такса вписване
Общинска такса
Нотариална такса
1404 София
ул. Костенски водопад, блок 21
+359 879 139 666
office@synergyestate.bg
Design and Development